• جشن برگ ریزان خانه دوست

  بیشتر
 • اردوی روز دانش آموز دبستان ۲

  بیشتر
 • اردوی روز دانش آموز پیش و دبستان ۱

  بیشتر
 • افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

  بیشتر
 • پخت شله زرد نذری در اربعین

  بیشتر
 • برگزاری اولین جلسه آشنایی با معلمین

  بیشتر