• پخت شله زرد نذری در اربعین

  بیشتر
 • برگزاری اولین جلسه آشنایی با معلمین

  بیشتر
 • مراسم روز پست

  بیشتر
 • مراسم روز جهانی کودک و اردوی پارک

  بیشتر
 • روز آتش نشان و ایمنی

  بیشتر
 • مراسم بازگشایی دبستان به همراه مراسم ماه محرم

  بیشتر